De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag.

De Keyzer is vooral bekend voor haar geschiedenis van dienstmeisjes in de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Haar boek ‘Madame est servie’ hebben velen gelezen. In dit bijzondere boek gaat ze dieper in op het fenomeen van de vondeling, wellicht aangestoken door de tot de verbeelding sprekende vondelingenschuif in Antwerpen. Het is een overweldigend boek geworden en het is haast ongelooflijk dat er over dat randfenomeen zoveel te vinden is. Ze overbluft ons met feiten en anekdotes met een nadruk op de Nederlanden vanaf de Moderne Tijd. Het boek is daarnaast ook nog eens uitvoerig geïllustreerd. Uit een volgende editie zou ik de schoonheidsfout op pagina 25 eruit halen. De afbeelding van de adelaar is in werkelijkheid een pelikaan, een rijk christelijk symbool voor zelfopoffering. (JG)

D. DE KEYZER, De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag., Kalmthout (Pelckmans), 2020
25 EUR