De kerk in Vlaanderen

Het onderzoekscentrum UCSIA in Antwerpen besteedt jaarlijks heel wat aandacht aan het christelijke leven in Vlaanderen. Ze doen dat normaal themagewijs, maar nu verscheen een bundel over de kerk in Vlaanderen. Tal van prominenten in de Vlaamse kerk laten hun licht schijnen over de situatie van de kerk in Vlaanderen en dat op talloze terreinen: liturgie, evangelisering, zorg, middenveld, media, ecologie en dies meer. De academische tractaten worden afgewisseld met concrete getuigenissen uit onderwijs en pastoraal. De bijdragen zijn vooral analyserend, maar proberen ook te zoeken naar toekomstperspectieven voor een kerk die getalsmatig bijna niks meer voorstelt. (ES)

G. e.a. (ed.) GUNST, De kerk in Vlaanderen, Kalmthout (Pelckmans), 2022
29,5 EUR