Van steen tot stad. Een geschiedenis van de prehistorie en het Oude Nabije Oosten.

Het zou me niet verbazen mocht dit boek een handboek voor het hoger onderwijs zijn. Het is didactisch zo ‘perfect’ opgevat en dito geïllustreerd … Het boek is een stand van zaken inzake het onderzoek naar de prehistorie en de vroegste geschiedenis (tot de 4de eeuw voor Christus). Het boek bevat niet alleen de laatste opvattingen omtrent die archeologie/geschiedenis, maar is doorspekt van anekdotes en wetenswaardigheden (zoals de ontwikkeling van het schrift). In het boek staan ook alle mijlpalen uit de oude geschiedenis afgebeeld (Venus van Willendorf, steen van Rosette, Stonehenge enzovoort). Alles valt in een context in dit naslagwerk. (JG)

J. HANSEN E.A., Van steen tot stad. Een geschiedenis van de prehistorie en het Oude Nabije Oosten., Kalmthout (Pelckmans Pro), 2018
30 EUR