De duivel. Een biografie.

Het klinkt een beetje gek, maar de duivel heeft een biografie. Doorheen talrijke culturen en in alle tijden zien mensen een verpersoonlijking van het kwade aan het werk in hun eigen leven en in dat van de wereld. De duivel opereert dan ook onder talloze namen in de geschiedenis. De bekendste zijn Satan, Mammon en Lucifer. In de verbeelding van de duivel toonden mensen en culturen zich doorgaans inventiever dan in de uitbeelding van de hemel of het goede. Een boek als dit is (helaas) onmogelijk saai te noemen. Almond begint zijn historie in het boek Genesis, waar sprake is van de Satan. Natuurlijk komt de heksenvervolging uitvoerig aan bod. De goed gedocumenteerde studie eindigt in de Verlichting, waar voor delen de duivel een genadeslag krijgt. Angst maakt plaats voor lacherigheid. De hele wereld raakt onttoverd. (JG)

P.C. ALMOND, De duivel. Een biografie., Kalmthout (Pelckmans), 2015