Van totem tot verrezen Heer. Een historisch-antropologisch verhaal.

Pater Leman is vooral gekend als bevlogen voorzitter van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Minder bekend is dat hij dominicaan is en antropoloog. Pater Leman buigt zich in dit boek over de oorspong van het verrijzenisgeloof, want dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Voor sommige theologen is het dermate innoverend dat het niet uitgevonden kan zijn. Op basis van twee eeuwen inzicht in de resultaten van de archeologie in Israël en omstreken en in de Bijbelwetenschap, komt hij verrassende conclusies. Het inzicht in de verrijzenis is zo sterk dat de eerste generaties van christenen hun leven over hebben voor de verkondiging ervan. Deze verrassende studie bevestigt het totaal ongewone van het verrijzenisgeloof. (EN)

J. LEMAN, Van totem tot verrezen Heer. Een historisch-antropologisch verhaal., Kalmthout (Pelckmans), 2014
21,5 EUR