De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen.

Het personalisme is een ongelooflijk belangrijke denkstroming in het christelijk leven en in de christendemocratie. Het is de grote verdienste van Deweer en Van Hecke om deze filosofie waarin de mens centraal staat opnieuw onder de aandacht te brengen. Ze openen het boek met de algemene kenmerken van het personalisme en passen het daarna toe op enkele cruciale domeinen van de samenleving: onderwijs, economie, gezondheidszorg, burgerschap en ecologie. Telkens zijn experten op dat terrein aan het woord, waardoor deze bundel kwalitatief van grote waarde is. Het is verschrikkelijk om te constateren hoe net in het christendom het personalisme een oubollig karakter wordt toegedicht, terwijl deze auteurs laten zien welke de waarde van de herontdekking kan zijn. Maar dat zal enige moed vergen van de christelijke organisaties zelf. Dit boek is een absolute meerwaarde, nu het al enkele decennia geleden is dat er nog eens iets deftigs omtrent het personalisme is verschenen. (EN)

D. DEWEER E.A., De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen., Kalmthout (Pelckmans Pro), 2017