Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.

Niet onbelangrijk: Tsejchië en Estland behoren tot de meest geseculariseerde landen ter wereld. Halik is een Tsjechische priester, adviseur van president Havel en professor filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. Een boek moet al echt goed zijn, wil het uit het Tsjechisch vertaald worden en dat is meteen ook het geval. Volgens Halik is Europa vergeven van Zacheüssen (de tollenaar die in de boom kroop om Jezus te zien). Er zijn talloze mensen die nieuwsgierig zijn naar het geloof, maar die niet over de brug durven komen en die in een boom kruipen. Door dat beeld kan Halik heel dicht bij agnosten en atheïsten komen. Hij stelt zich uitnodigend op, maar ook niet meer dan dat. Hij wil de nieuwsgierigheid bij de ander aanwakkeren. Het boek is meer dan een eigentijdse apologetiek. Halik getuigt persoonlijk over zijn bevindingen en avonturen en dat maakt het boek zo energiek en vlot leesbaar. Halik neemt de lezer mee op een boeiend avontuur, nooit ontmoedigend, ook al is hij niet blind voor de geloofscrisis. Hij ziet overal tekenen van hoop en nieuw leven. De twijfel kan een brug slaan tussen gelovigen en andersdenkenden en is net geen gevaar voor het geloof! (HG)

T. HALIK, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven., Kampenhout (Pelckmans), 2016
19,5 EUR