Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en het einde van het leven.

Niet voor niks kreeg professor Chris Gastmans een zitje in de pontificale raad voor het leven. Al jaren verzet hij zich op een academisch niveau tegen de complete wildgroei in België ten opzichte van alles wat zich afspeelt bij het begin en het einde van het leven. Het gaat daarbij om veel meer dan abortus en euthanasie. In het boek komen ook thema’s als vroeggeboorte, prenatale screening en levensmoeheid aan bod. Zijn uitgangspunt is de menselijke waardigheid in de christelijke traditie en hij schroomt er dan ook niet voor om daar naar te verwijzen. Naast een heleboel argumenten krijgen we in dit boek ook een heleboel verhalen van mensen en dat is nieuw. Traditioneel blonken christenen in dit debat uit in argumenten tegen abortus of euthanasie, terwijl anderen zich beriepen op verhalen. Met alle gevolgen vandien … Het boek is dan ook een sterke aanrader! (JG)

C. GASTMANS, Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en het einde van het leven., Kalmthout (Pelckmans), 2021
30 EUR