Op het scherp van de snede. Memoires van een gewraakt schrijver.

Tot op de dag van vandaag blijft het me een raadsel waarom de zopas overleden Nederlands-Belgische psychiater van den Berg niet doorgebroken is. Hij is de vader van de metabletica, de leer die alle veranderingen in een breed perspectief plaatst en samen bekijkt. Een uitvinding komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Ze is het gevolg van tal van gelijktijdige ontwikkelingen in cultuur en geschiedenis. Dat viel niet altijd in goede aarde bij zijn peers. In dit boek werden enkele mémoires van hem gebundeld, maar het belangrijkste (mijns inziens) zijn de essays in het boek, onder meer over de veranderende dodencultuur. Ronduit schitterende cultuurhistorische essays die enkele zwakke plekken in het denken van de jaren 1960 en 1970 blootleggen. (ES)

J.H. VAN DEN BERG, Op het scherp van de snede. Memoires van een gewraakt schrijver., Kalmthout (Pelckmans), 2013
24,5 EUR