Kerk in de kering. De katholieke gemeenschap in Vlaanderen (1940-1990).

Lieve Gevers is zopas geëmeriteerde kerkhistorica. Dat betekent concreet dat het boek de periode van haar eigen leven dekt. En dat is het ook grotendeels. Gevers heeft tijdens haar leven bij wijze van spreken verschillende kerken meegemaakt en die brengt ze samen in één synthesewerk: de kerk in Vlaanderen in de periode dat ze verandert van een massabeweging naar een minderheidgroepering. Het boek biedt tot op dit ogenblik de beste synthese van de Vlaamse kerkgeschiedenis. De titel is een knipoogje naar Mijn land in de kering van Karel Van Isacker. Het gaat inderdaad om een geschiedenis van twee verschillende werelden: die van voor en die van na het concilie. Het boek is degelijk geïllustreerd. (ES)

L. GEVERS, Kerk in de kering. De katholieke gemeenschap in Vlaanderen (1940-1990)., Kalmthout (Pelckmans), 2014