Ridders in de Lage Landen. 800 jaar Duitse Ridderorde.

Boeken over ridders blijven natuurlijk tot de verbeelding spreken. Daar je met Duitse Orde niet zover springt als uitgever, zet je dan maar ‘Ridders’ in het groot op de kaft. Nu, de Duitse orde was bij aanvang ook een echte ridderorde. Na hun overplanting naar de Baltische Staten hebben ze dat ook bewezen! Hun hardhandig bekeringsoffensief heeft gemaakt dat velen in die landen terug willen naar de heidense religie die de Orde vakkundig heeft uitgeroeid. Hun geschiedenis is natuurlijk veel rijker dan die zwarte bladzijden. Dat heeft Van der Eycken treffend weer in dit vlot geschreven boek. Hij heeft het bij het rechte eind dat hun geschiedenis 800 jaar oud is, want de orde bestaat nog steeds, ook in België, ook al kan je ze nu nog het best vergelijken met een service-club. Interessanr is tevens het deel met plaatsen waar de orde bij ons geschiedenis heeft geschreven (en dat is meer dan alleen het bekende Alden-Biesen). (DK)

M. VAN DER EYCKEN, Ridders in de Lage Landen. 800 jaar Duitse Ridderorde., Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2020
24,9 EUR