Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven.

Brieven zijn in de oudheid geen private documenten. Denk maar aan de brieven van Paulus … Augustinus bedoelt zijn brieven net zo. Ze zijn voor alle christenen. Voor de verspreiding van die brieven kon hij rekenen op het betrouwbare postwezen binnen het Romeinse Rijk. In tegenstelling tot de preken, leggen de brieven zich toe op concrete problemen. Dat hangt natuurlijk van de geadresseerde af. In de acht brieven die hier voor het vertaald werden in het Nederlands, gaat het over de reclassering van misdadigers, over de doodstraf, over alcoholproblemen bij de brede bevolking, over corruptie van overheidsdiensten … Typerend is dat hij telkens de band legt met het evangelie. Al die problemen situeert hij in een groot zingevingsverband. Het evangelie biedt hem de antwoorden. Op die manier benadert hij al die problemen als een pastor (eerst als priester, later als bisschop). Brief 135 (ook opgenomen als vertaling) is dan weer helemaal theologisch van aard: Hoe en waarom is God mens geworden? Zoals gewoonlijk in deze reeks is de uitgave uitstekend ingeleid en van voetnoten voorzien. (JG)

. AUGUSTINUS, Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven., Eindhoven (Damon), 2021
15,9 EUR