The Bruegel Success Story

Het Bruegeljaar 2018 heeft heel wat publicaties omtrent Bruegel het licht laten zien. Terecht, want Bruegel behoort werkelijk tot de grootsten. Daarvoor moeten we wel zijn identiteit van ‘boerenbruegel’ afwerpen. Dat is exact wat de wetenschappelijke bijdragen in deze omvangrijke studie doen. Ze proberen Bruegel in zijn tijd en context te plaatsen en dat levert uiterst boeiende resultaten op. Bruegel was helemaal geen fan van boeren of van het boerenleven, maar gebruikte dat als een negatieve spiegel voor de burgerij waarvoor hij schilderde. Bruegel blijkt ook een humanistische, Erasmiaanse gelovige geweest te zijn. Zijn werken zijn doorspekt van kritiek op bijgeloof en volksgeloof. Naast al deze fascinerende inzichten, bevat deze studie ook heel wat technisch onderzoek naar de panelen van Bruegel. Het boek kijkt tevens uitgebreid naar de uitwerking van Bruegel op latere generaties van kunstenaars. We hebben te maken met een echt naslagwerk voor de meerwaardezoeker. En onnodig te zeggen dat het boek fantastisch geïllustreerd is! (DM)

C. e.a. (ed.) CURRIE, The Bruegel Success Story, Leuven (Peeters), 2022
125 EUR