Schuldige poëzie. Opkomst en ondergang van het Derde Rijk weerspiegeld in nationaal-socialistische poëzie van Nederlanders en Vlamingen.

Dit is nog eens onontgonnen terrein! We vergeten vaak dat miljoenen mensen in gans Europa wel iets voelden voor het nationaal-socialisme. Velen haakten af toen de oorlog begon, maar desalniettemin. Van Gilst heeft honderden gedichten verzameld van zowel beroessschrijvers als van gewone mensen die hun liefde voor leider en vaderland aan papier toevertrouwden, gaande van gedrukte poëzie tot kladjes op kleine papiertjes. De gedichten zijn van zeer diverse aard, maar getuigen alle van verwondering en bewondering voor alle aspecten van het nationaal-socialisme. Op het einde volgen nog gedichten van totale ontnuchtering. Van Gilst heeft werkelijk een fascinerende bloemlezing gemaakt die niet zozeer getuigt van grote literatuur als wel een fascinerend beeld maakt van het alledaagse leven onder het nationaal-socialisme. (JG)

A. VAN GILST, Schuldige poëzie. Opkomst en ondergang van het Derde Rijk weerspiegeld in nationaal-socialistische poëzie van Nederlanders en Vlamingen., Soesterberg (Aspekt), 2019
19,95 EUR