Rester catholique en France. L’encadrement religieux destiné aux migrants belgo-flamands du Lillois, de Paris et des campagnes françaises, 1850-1960.

Het verhaal is afdoende bekend. Duizenden seizoensarbeiders uit Vlaanderen zochten hun heil in Frankrijk in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Het is een bestudeerd fenomeen. Echter, welke invloed had dat op hun geloofsleven? Historicus Hen Byls levert een intrigerende inkijk in de geloofspraktijk van die arbeiders in het land van de laïcité. We raken vertrouwd met de talloze initiatieven van de Vlaamse kerk om het zielenheil van al die mensen te vrijwaren. Ze kregen speciale aalmoezeniers en bijzondere organisaties. Hier en daar moesten die niet alleen ervoor zorgen dat ze katholiek, maar ook Vlaams bleven. Daar waar die praxis beperkt bleef tot Parijs en Rijssel, breidt hij zich na de Eerste Wereldoorlog uit tot de landbouwgebieden van de Nord. Het is heel bijzonder dat voor de eerste keer aan dat fenomeen zoveel aandacht wordt besteed. (HG)

H. BYLS, Rester catholique en France. L’encadrement religieux destiné aux migrants belgo-flamands du Lillois, de Paris et des campagnes françaises, 1850-1960., Leuven (Leuven University Press), 2019
59,5 EUR