Joseph Ratzinger. Een inleiding in zijn theologie.

Paus Benedictus XVI is wellicht de meest verguisde paus van de laatste eeuw. Terwijl iedereen zich blind staarde op zijn ‘conservatieve’ opvattingen, ging de genuanceerde en complexe theoloog helemaal verloren voor de wereld. Alleen ingewijden waren vertrouwd met zijn intelligentie en zijn theologie. Anderen verzetten zich a priori tegen hem, zonder ooit iets van hem gelezen te hebben. Zelfs al is iemand het niet altijd eens met hem, dan nog verdient hij eerlijke aandacht voor zijn manier van redeneren en theologiseren. De al lang in Rome levende Nederlandse priester Antoine Bodar geeft in een beknopt boek de opvattingen van Ratzinger weer aan de hand van enkele grote thema’s: openbaring, waarheid, geloof en rede, Jezus, de Kerk, liturgie … Ik hoop dat dit boek Joseph Ratzinger in een eerlijker perspectief plaatst en hem kansen geeft om zijn standpunten genuanceerd uiteen te zetten. Het debat zou veel eerlijker verlopen! (JG)

A. BODAR, Joseph Ratzinger. Een inleiding in zijn theologie., Utrecht (KokBoekencentrum Uitgevers), 2023
20 EUR