Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst.

Herman De Dijn is wellicht Vlaanderens grootste nog levende filosoof, oo kal willen de media ons laten geloven dat dit misschien anderen zijn. Geen scherpere en meer kritische geest dan die van De Dijn. Al decennialang spreekt hij zich uit over geloofsthema’s en in dit boek komt dat allemaal tot een grote synthese. Vele van zijn vroegere opvattingen die hij geregeld aan de orde bracht in opiniestukken en columns worden hier hernomen en in een groot verband geplaatst. Hij blijft trouw aan zijn oorspronkelijke opvattingen die het katholicisme eerder beschouwen als een ritueel stelsel en niet zozeer als een ethische appel. Het gaat om een eredienst, een traditie, sacraliteit, mystiek, een leger aan rituelen, een eeuwenoud bolwerk van kunst en cultuur … maar we vinden geen verwijzingen naar het evangelie. Daarmee blijft hij een heel eigen positie bekleden in de apologetiek. Zijn cultuurkritiek blijft van onschatbare waarde en die komt ook in dit boek ruimschoots aanwezig. (ES)

H. DE DIJN, Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst., Antwerpen (Halewijn), 2023