De mens in opstand.

Albert Camus behoeft geen toelichting. De mens in opstand is zijn hoofdwerk en tot op de dag van vandaag heeft het boek niets verloren aan relevantie. Integendeel zelfs. Camus schrijft in deze bestseller over de ontsporing van elke vorm van revolutionair denken of het nu ter linker- of ter rechterzijde is. Overigens: de linkerzijde, waartoe Camus traditioneel gerekend werd, heeft hem het overigens erg kwalijk genomen. Alhoewel Camus een nobelprijs voor de literatuur in ontvangst heeft mogen nemen, is zijn taal niet alledaags en vergt het boek een grote inspanning. De degelijke vertaling verhelpt daar niks aan. De mens in opstand blijft een boek dat in geen boekenkast van een intellectueel mag ontbreken en deze nieuwe editie komt dan ook niks te laat. (ES)

A. CAMUS, De mens in opstand., Amsterdam (Olympys), 2023