De Rijn. Biografie van een rivier.

Bij biografieën van rivieren denken we meestal eerst aan de Nijl. Hoe die rivier het leven schonk aan het eerste wereldrijk op deze planeet. Dichter bij ons vloeit de Rijn en als geen andere rivier in Europa spreekt die tot de verbeelding. Denken we daarbij maar aan haar functie in de Duitse romantiek. Het is een van de belangrijkste muzes van de Duitse romantici, niet in het minst van Wagner. De meeste aandacht gaat uit naar die periode trouwens. Als ander uiterste in de tijd is er het Nehalenniabeeldje dat aan de boorden van de Rijns is gevonden en getuigt van prehistorische menselijke aanwezigheid. Maar zelfs de natuur komt aan bod! Hans Balmes is een zeer getalenteerd schrijver. Zijn geschiedenis van de Rijn leest als een roman en dat is het in zekere zin ook: hij vertelt vanuit het ik-perspectief en hij heeft geregeld de Rijn bevaren om dit boek te kunnen schrijven. Het is een aanrader voor elke liefhebber van cultuur uit onze omgeving. De Rijn blijft de meest mythische rivier van Europa en dat wordt bevestigd door dit boek. (JG)

H.J. BALMES, De Rijn. Biografie van een rivier., Amsterdam en Antwerpen (Querido Facto / Het Getij), 2023
37,99 EUR