Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid

Een groot gedeelte van de joodse literatuur is erg gekend in christelijke middens: het Oude Testament. Wat echter minder geweten is, is dat er heel veel literatuur de Bijbel niet gehaald heeft. Het is die literatuur die bij De Waele centraal staat. Veel van die literatuur zouden we apocrief kunnen noemen. En net zoals de christelijke apocriefen, geven de joodse apocriefen antwoorden op dingen die niet in de Bijbel staan: wat gebeurde er mat Adam en Eva nadat ze uit de tuin van Eden verjaagd werden? Hoe werd Jozef verleid door Potifars vrouw? Wat weten we nog meer over Salomons wijsheid? De Waele volgt een strikt chronologische lijn en zoomt ook in op geschriften uit de ‘rand’, zoals de befaamde Dode Zeerollen. Het is een degelijke studie van een exegeet die goed vertrouwd is met deze literatuur. (KD)

D. DE WAELE, Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid, Utrecht (KokBoekencentrum), 2022
26,99 EUR