Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (14-25-1797)

Net zoals Oxford en Cambridge bestond de oude universiteit van Leuven uit colleges. Aan die diverse colleges studeerde men de zeven vrije kunsten en daarna één van de vier studierichtingen (geneeskunde, burgerlijk en kerkelijk recht, theologie). Doorheen de tijd kwamen daar vele richtingen bij. Vele stichtingen hebben een heel bijzondere geschiedenis. Zo blijkt uit het boek. Het beroemde pauscollege is inderdaad een stichting bij testament van paus Hadrianus IV. Het Iers college is inderdaad gesticht door en voor gevluchte Ieren nadat Engeland Ierland had ingepalmd. De Maesschalck bestudeert niet college per college, maar geeft een algemene geschiedenis van hun werking. Dat maakt het boek veel interessanter dan een opsomming en individuele geschiedenis van elk college. Het is een fantastische studie over het belangrijkste stuk universiteitsgeschiedenis uit de Nederlanden, dat bovendien heerlijk mooi geïllustreerd is. In de marge natuurlijk ook veel aandacht voor het studentenleven … (HG)

E. DE MAESSCHALCK, Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (14-25-1797), Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2021
39,95 EUR