Het liefdesbegrip bij Augustinus

Arendt behoort tot de bekendste (vrouwelijke) filosofen van de 20ste eeuw. Deze leerlinge van Heidegger brak in de jaren 1960 door met haar studie over de banaliteit van het geweld. Vele van haar werken bleven tot op vandaag onvertaald in het Nederlands en daardoor onbekend bij het bredere publiek. Deze uitgave tracht daaraan te verhelpen. Het is de liefde voor de wereld die Arendt drijft om zich in te spannen voor de wereld, maar veel reden geeft die wereld tot liefde niet. Die wereld zit immers ook vol geweld. Arendt wordt daardoor meer en meer aangetrokken tot de liefde tot God zoals die verwoord wordt door Augustinus. Door in te zoomen op Sint-Augustinus herontdekt Arendt de liefde voor het sociale leven. Geen eenvoudige lectuur! (DM)

H. ARENDT, Het liefdesbegrip bij Augustinus, Utrecht (Ten Have/De Nieuwe Wereld), 2022
24,99 EUR