Atlas van het dialect in Vlaanderen.

Na de atlas van het Nederlands, beschikken we nu ook over een dialectatlas van Vlaanderen. Het boek komt niks te vroeg, want de tijd is aangebroken van het zogenaamde verkavelingsvlaams. Door de toegenomen mobiliteit sinds de jaren 1960 bestaat het dorp van vroeger niet meer. Trouwens, als we iets leren uit dit boek is het dat ook de ‘traditionele’ dialecten voortdurend aan verandering onderhevig waren. Deze schitterend uitgegeven studie belicht werkelijk alle aspecten van het dialect, tot zelfs het fenomeen van de introductie van het dialect in literatuur en op TV. Ook wie zelf het eigen dialect wil onderzoeken, vindt op het einde van het boek heel wat tips. Het werk besluit met een bibliografie die de meeste dialectwoordenboeken van Vlaanderen bevat (zij het niet allemaal …). Een prachtig referentiewerk ! (HG)

J. E.A. DE CALUWE, Atlas van het dialect in Vlaanderen., Tielt (Lannoo), 2021
39,99 EUR