At Home in Renaissance Bruges. Connecting Objects, People and Domestic Spaces in a Sixteenth Century City

Er gaat sedert de jaren 2000 heel wat aandacht naar materiële cultuur bij de gewone man in de loop van de geschiedenis. Dit boek hoort perfect in dat rijtje thuis. Wat stond er in de huizen (in dit geval van Brugse burgers met een beetje centen) in de Bourgondische tijd? En wat leert ons de connectie tussen archivalische en picturale bronnen? Staan in musea de voorwerpen die we geschilderd zien? De Groot heeft jarenlang gewerkt aan de connectie en is tot interessante bevindingen gekomen. De gevolgen zijn ook zichtbaar voor het religieus verstaan van toen, want op de schilderijen en in de inventarissen worden ook tal van religieuze voorwerpen vermeld. De aandacht gaat inderdaad niet alleen uit naar prachtobjecten en showvoorwerpen, maar naar het dagelijks leven. Jammer dat de auteur op pag. 180 de ‘traditie’ volgt en het werk betitelt als een Sint-Barbara, terwijl het om de helft van een annunciatie (waarvan de echtheid bovendien nog in debat ligt). (DM)

J. DE GROOT, At Home in Renaissance Bruges. Connecting Objects, People and Domestic Spaces in a Sixteenth Century City, Leuven (Leuven University Press), 2022
49,5 EUR