Material Change. The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europa (1780-1920)

De zogenaamde ‘material turn in religious studies’ heeft heel wat nieuw onderzoek op gang gebracht naar de betekenis van religieuze voorwerpen (en katholieken kennen ze nogal wat). De periode van catalogering is voorbij. Nu zoekt men naar betekenis en context van die voorwerpen. Terwijl dat in andere landen al langer aan de gang is, was het in Vlaanderen wachten op deze internationale studie, verzorgd door het KADOC. De studie besteedt aandacht aan de inplanting van religieuze gebouwen in het landschap, aan het interieur van die gebouwen (kerken en kapellen), maar bespreekt ook de interieurs van de huizen van de gelovige gezinnen. Wat deed de religieuze iconografie met al die mensen, met die tijd? Het is een prachtige studie geworden met een schat aan informatie met betrekking tot het Rijke Roomse Leven, maar dan van een bijzonder perspectief bekeken. (ES)

J. e.a. (ed.) DE MAEYER, Material Change. The Impact of Reform and Modernity on Material Religion in North-West Europa (1780-1920), Leuven (Leuven University Press), 2021
95 EUR