De duivel in de Nederlandse literatuur

Als ik de boekenmarkt van vandaag bekijk, lijken mij de meest interessante boeken uit het Noorden te komen. De Nederlanders zijn bijzonder bedreven in het schrijven en uitgeven van boeiende studies. De Vlaamse markt lijkt daartegenover sterk verarmd. Bij een Vlaamse uitgeverij zie ik niet onmiddellijk een boek verschijnen met deze titel. Jongelen kent de Nederlandse literatuur en zoomt in dit boek in op de positie van de duivel daarin. Die kennen we natuurlijk uit Mariken van Nieumeghen en natuurlijk uit de werken van Vondel maar echt fascinerend wordt het om te zien hoe die duivel voortleeft in de literatuur van de 19de en de 20ste eeuw, bij auteurs als Couperus en Lampo. Of in strips (Suske en Wiske)! Jongelen beperkt zich niet enkel tot proza. Het thema van de duivel breidt hij vervolgens uit met thema’s als hekserij, exorcisme en bezetenheid. Kortom: een fascinerende studie. Bovendien heel vlot geschreven. (JG)

B. JONGELEN, De duivel in de Nederlandse literatuur, Antwerpen en ‘s-Hertogenbosch (Gompel&Svacina), 2022
27 EUR