Wetenschap als nieuwe religie. Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde

De coronacrisis legde een sterk staaltje van vertrouwen in de wetenschap bloot: de wetenschap zou alles snel oplossen. Intussen zijn we met het tegendeel vertrouwd. En je zou kunnen stellen dat de coronacrisis net de grenzen van de wetenschap heeft blootgelegd. Tijdens de crisis hoorden we ook de noodkreten van bijvoorbeeld de pastorale sector: terwijl iedereen inzette op het fysieke heil, was niemand bezig met het psychische of spirituele welzijn van de mensen. In Ronald Meester vinden die laatsten een medestander. Hij legt gedetailleerd maar pijnlijk bloot hoe we van mentaliteit zullen moeten veranderen in de samenleving willen we vooruitgaan. Helaas wijst hij ook op de fouten van de kerk in deze periode: haar grote afwezigheid, terwijl ze zo broodnodig was. (DM)

R. MEESTER, Wetenschap als nieuwe religie. Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde, Utrecht (Ten Have), 2022
20,99 EUR