Hegel. Een biografie.

“De” biografie verschijnt nooit meer. Zelfs een uiterst lijvige boek als dit heet “een” biografie. Het siert de nederigheid van de auteur, maar doet geen recht aan deze fel bejubelde biografie van een van de belangrijkste Duitse filosofen. De monumentale biografie behandelt niet enkel het leven van de filosoof, maar gaat ook sterk in op zijn denken en op de banden van dat denken met de culturele en intellectuele context van het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. We maken kennis met een wereld in verandering, waarin een filosoof zoekt naar een groot verhaal en daarin nog slaagt ook, ook al zou dat model snel onder vuur komen te liggen door filosofen als Schopenhauer. Kaube schildert exhaustief het hele plaatje. (DM)

J. KAUBE, Hegel. Een biografie., Utrecht (Ten Have), 2022
34,99 EUR