De botten van Bach. Cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel.

Het menselijk skelet en in het bijzonder de menselijke schedel spreken vanouds tot de verbeelding. In het christendom spelen botten en in het bijzonder de schedel van heiligen een heel belangrijke rol in de cultus van relieken. Om die reden besteedt Huijbrechts er wat aandacht aan. Het fenomeen gaat natuurlijk veel verder dan relieken. Hoofdzakelijk biedt de schedel voor de auteur een aanleiding om uit te pakken met een heleboel eigenaardige cultuurverschijnselen wereldwijd. In dat opzicht is het zeker geen studie in de diepte, maar eerder een bundeling anekdotes die leest als een trein, want Huijbrechts schrijft bijzonder onderhoudend. (JG)

J. HUIJBRECHTS, De botten van Bach. Cultuurgeschiedenis van de menselijke schedel., Aalter (Ertsberg), 2022
27,95 EUR