Kan de wetenschap alles verklaren?

Boeken over geloof en wetenschap verschijnen nog elk jaar. Doorgaans zijn ze nogal zwart-wit. Ofwel wordt de wetenschap gebanaliseerd, ofwel het geloof. Lennox behoort tot het kamp dat geen tegenstelling ervaart tussen de twee. Hij is zelf wiskundige die geregeld in debat gaat met hardleerse atheïsten als Dawkins en Hitchens. Hij neemt de opvattingen van die twee ernstig, maar legt tegelijkertijd de zwaktes ervan bloot: In dit essay betoogt hij dat geloof en wetenschap twee aparte wegen zijn naar waarheid en dat ze niet vermengd mogen worden. Wie ze vermengt of wie een van de twee al de enige weg naar waarheid beschouwt dwaalt. De reden is dat de werkelijkheid oneindig ons denken overstijgt en dat er meer wegen naar waarheid mogelijk zijn om die oneindige rijkdom van de werkelijkheid een beetje te vatten. Lennox schrijft gelukkig voor een breed publiek, want soms is dit debat erg specialistisch. (ES)

J. LENNOX, Kan de wetenschap alles verklaren?, Utrecht (KokBoekencentrum), 2022
17,99 EUR