Brueghel. De familiereünie.

De grote Brueghel kreeg zijn viering enkele jaren geleden met een reusachtige overzichtstentoonstelling in Wenen. Maar hij is slechts de beroemdste telg uit een groot schildersgeslacht dat de periode van 1550 tot 1700 overspant. Naast schilders waren het trouwens knappe ondernemers. Ze produceerden honderden schilderijen, prenten en tekeningen die een verspreiding kenden over heel Europa. Ze werkten bovendien op maat indien gewenst. Vijf generaties van echte entrepreneurs, maar ook van vernieuwers! Dit boek brengt alle generaties in beeld en gaat dieper in op hoe ze de Europese kunst diepgaand hebben beïnvloed. We maken bovendien kennis met heel wat onbekende telgen uit de familie, wat een verrassende meerwaarde is. Tevens maken we kennis met heel wat onbekende meesterwerken uit de familie. (DK)

N. GROENEVELD-BAADJ, Brueghel. De familiereünie., Overijssel (WBooks), 2023
29,95 EUR