De beste van alle mogelijke werelden. Gottfried Wilhelm Leibniz en zijn tijd.

Ik weet nog dat tijdens mijn studies Voltaire werd uitgespeeld tegen Leibniz. De grote, nuchtere Voltaire won het natuurlijk van de naïeve Leibniz met zijn ‘beste van alle mogelijke werelden’. Inmiddels ben ik heel wat ouder en ontdekte ik dat Leibniz er pal op zat! De verdiensten van Leibniz zijn ook honderden keren groter dan die van Voltaire. Michael Kempe legt ze allemaal bloot in deze biografie: hij ontwikkelde het intgeraalteken in de wiskunde en werkte er met binaire getallen, hij schreef literatuur en filosofie, hij kanaliseerde de Donau en vond de straatverlichting uit. Hij vertaalde Plato naar het Latijn. Hij mengde zich in de politiek … Om van alles op de hoogte te blijven zette hij een immense correspondentie op. Slechts 15.000 brieven zijn bewaard gebleven. Kempe belicht het hele leven van Leibniz in zeven hoofdstukken en die belichten de zeven belangrijkste dagen uit zijn leven. Vanzelfsprekend functioneren die dagen als kapstokken voor het hele verhaal. Kempe schrijft heel journalistiek, waardoor de lectuur geen seconde verveelt. (DK)

M. KEMPE, De beste van alle mogelijke werelden. Gottfried Wilhelm Leibniz en zijn tijd., Amsterdam (De berzige bij), 2023
34,99 EUR