Kierkegaard in gewone taal. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven.

Een van de meest inspirerende filosofen voor christenen is ongetwijfeld Kierkegaard. Dat komt omwille van zijn aandacht voor existentiële thema’s en van zijn stevige christelijke achtergrond. Dit boek verzamelt enkele belangrijke toespraken over die thema’s. Kierkegaard pleit voor een radicale beleving van het christendom en verafschuwt flauwe afkooksels. Hij schuwt dan ook geen harde woorden in zijn redes. De vertaling is heel vlot. Blanken heeft de spreektaal van Kierkegaard bewaard zodat de lezer zich onmiddellijk aangesproken weet. Een korte inleiding situeert de alle toespraken in hun context. Registers verwijzen naar de Bijbelpassages. (JG)

G. BLANKEN, Kierkegaard in gewone taal. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven., Utrecht (KokBoekencentrum Uitgevers), 2020
20 EUR