Cold War Mary. Ideologies, Politics, Marian Devotional Culture.

Voor de allereerste keer verschijnt een uitgebreide studie over de cultus voor Maria in de periode van de Koude Oorlog. Onnodig te zeggen hoe boeiend dat is en zeker met Margry als eindredacteur. Na de Tweede Wereldoorlog (en daarvoor) preekte de kerk hevig tegen het goddeloze communisme en tegen de atheïstische regimes die het voortbracht. Een belangrijke rol in dat offensief was kennelijk weggelegd voor Maria. Het bekendst is natuurlijk haar voorspelling van de val van het communisme (een geheim van Fátima), maar er zijn veel meer aspecten aan het verhaal. Verrassend genoeg werd die oorlog wereldwijd gevoerd en niet alleen in het Westen. Dat toont o.m. de bijdrage uit de Filippijnen aan. Maria blijkt de meest geschikte figuur te zijn om de grote massa te mobiliseren tegen het communisme en aldus is geschied. Dat deed ze zowel als beschermvrouwe als als strijdster. De belangrijkste rol in het hele verhaal was weggelegd voor OLV van Fátima. Dat genadeoord werd kennelijk helemaal ingericht als een anti-communistisch bolwerk. Fascinerend ! (LS)

P. (ED.) MARGRY, Cold War Mary. Ideologies, Politics, Marian Devotional Culture., Leuven (Leuven University Press), 2020
55 EUR