Vrijheid. Een woelige geschiedenis.

We hebben onze mond vol van vrijheid. In de rangschikking ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’ staat vrijheid met stip op één. Over broederlijkheid wordt zelfs met geen woord gerept. De betekenis van vrijheid is bovendien erg beperkt: de mogelijkheid om te doen waar je zin in heb. ‘Vrijheid, blijheid’. Annelien De Dijn schetst 2500 jaar geschiedenis van het vrijheidsconcept: van de oude Grieken en Romeinen, over Petrarca en Dante en de renaissance naar de revolutiegolf van de 18de eeuw. Het meest verrassende is echter dat we onze vrijheidsgedachte niet te danken hebben aan de verlichte strijders van de revolutie, maar aan de vijanden van de democratie. Velen pleitten immers voor een drastische toename van volkscontrole op de regering in naam van de vrijheid. In een nawoord denkt de auteur na over het statuut van de vrijheid op dit ogenblik. Op tal van vlakken staat die opnieuw onder druk en dan spreekt ze enkel op politiek niveau. Dan heeft ze het nog niet over het vrijheidsverlies via camera’s en digitale opvolging. (KF)

A. DE DIJN, Vrijheid. Een woelige geschiedenis., Amsterdam (Alfabet Uitgevers), 2021
29,99 EUR