Op weg naar de hemel. God en mens in de middeleeuwen.

Ik heb een ietwat bevreemdend boek in handen. Wat op het eerste gezicht een boek is over de middeleeuwse geloofswereld, is een chronologisch overzicht van de middeleeuwse wereldgeschiedenis, te beginnen bij de schepping en eindigend op het Laatste Oordeel. We krijgen telkens heel kleine inleidingen en dan een uitgebreid fragment een toonaangevend middeleeuw manuscript ter illustratie. Het eindresultaat is een nogal bont amalgaam van allerlei middeleeuwse opvattingen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook aandacht geschonken aan dieren die in de Nederlanden toen voorkwamen en hoe men daarover dacht. Dat lijkt me een beetje bizar. Of plots worden we geconfronteerd met ‘hemelbrieven’. Op die manier krijgen we een toch wat vreemd beeld over de middeleeuwen, terwijl de inspanningen van ernstige historici de laatste decennia het omgekeerde proberen te doen. Denken we maar aan Jozef Janssens en zijn boeken bij het Davidsfonds. (ES)

L. JONGEN, Op weg naar de hemel. God en mens in de middeleeuwen., Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2020
24,95 EUR