Abstracte kunst. Een wereldgeschiedenis.

Pepe Karmel is als geen ander geplaatst om de geschiedenis van de abstracte kunst te schrijven. Niet alleen heeft hij er veel over gepubliceerd, hij is ook samensteller van tentoonstellingen. Hij verdedigt de bekende (maar blijvend miskende) opvatting dat abstracte kunst haar wortels vindt in de concrete werkelijkheid, hetzij de folklore, hetzij de kunst van andere beschavingen. Sommige abstracte kunstenaars zijn zelfs diep religieus bewogen, zoals Kandinsky en Rothko. Karmel biedt een ‘volledig’ overzicht van de geschiedenis van de abstracte kunst. Hij verdeelt zijn aandacht over alle werelddelen en over zowel mannelijke als vrouwelijke kunstenaars. Vooral de laatsten zijn minder gekend. Aan de hand van enkele grote thema’s (het lichaam, het landschap, de kosmos, de architectuur) schildert hij die boeiende geschiedenis. Het ganse boek is prachtig geïllustreerd. (ES)

P. KARMEL, Abstracte kunst. Een wereldgeschiedenis., Zwolle (WBooks), 2020
49,95 EUR