De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen.

Historicus Tom Buijtendorp is niet aan zijn proefstuk toe op het vlak van de Romeinse geschiedenis in onze streken. Zijn bekendste werk van hem is Caesar in de Lage Landen. Aan de hand van enkele belangrijke archeologische sites, bespreekt hij het politieke, economische, sociale en religieuze leven in onze gewesten ten tijde van de Romeinen. We krijgen bijvoorbeeld goed zicht op het leven op een villa in onze streken. Voor Vlaanderen is het stukje met betrekking tot Tongeren van belang en dan gaat het vooral over het netwerk van wegen en hoe dat netwerk voor heel wat welvaart heeft gezorgd. Het kleine boekje is netjes geïllustreerd. Echt een boeiende inkijk in dit stukje geschiedenis waar toch wel wat over geweten is sinds de archeologische vondsten volop worden herbekeken. (ES)

T. BUIJTENDORP, De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen., Utrecht (Omniboek), 2021
22,5 EUR