Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen.

Een mens staat meteen verbaasd over de immense omvang van dit boek! Bijna 800 bladzijden en dat enkel over het liefdeslied in de middeleeuwse Nederlanden. Ongelooflijk. Frank Willaert is dan ook niet de eerste de beste. Hij heeft heel zijn kunnen en weten in dit magnum opus gelegd. Het thema van de liefde duikt op in allerlei muzikale contexten: van hoofse ridderliteratuur tot burgerliedjes. Van volkszang tot de eerste rederijkers. Het moete evenwel gezegd dat het boek niet voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen de talrijke partituurfragmenten zijn daarvoor verantwoordelijk, maar ook het vakjargon. Willlaert spreekt dikwijls (maar gelukkig niet altijd) tot vakgenoten. Naast talrijke anonymi passeren vele grootheden de revue: Hendrik Van Veldeke, Hadewijch, Jan I van Brabant, Jan Moritoen … Het naslagwerk. (JG)

F. WILLAERT, Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen., Amsterdam (Prometheus), 2021
65 EUR