Felix De Boeck (1898-1995). ‘Sterven in bed waarin ik geboren ben’.

Na de hele hetze rond Raveel (de fel overschatte kunstenaar van Machelen aan de Schelde), kunnen alle ogen weer gericht worden op een echte meester: Felix De Boeck uit Drogenbos. Letterlijk een zondagsschilder! Niet alleen zijn leven als schilder is aanstekelijk, maar ook zijn biografie als mens. We krijgen een indringend portret van de boer die boer wilde blijven om als onafhankelijk schilder te kunnen blijven functioneren. Een heel bijzonder man met ook een stormachtige schilderscarrière. In het boek wordt ook aandacht geschonken aan een meestal ‘vergeten’ verhaal: De Boecks oorlogsverleden met sympathieën voor Duitsland. Gelukkig zal hij vooral herinnerd worden als een van de vaders van de abstractie, ook al keerde hij daarna terug tot de figuratieve kunst. Ik ben heel gelukkig met deze biografie die een grote leemte invult in het bestaande materiaal.Het boek is ook voldoende geïllustreerd om de artistieke carrière van De Boek te kunnen volgen. (JG)

D. VELTMAN, Felix De Boeck (1898-1995). ‘Sterven in bed waarin ik geboren ben’., Groningen (Rijksuniversiteit Groningen), 2021
29 EUR