Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren.

Geluk. Wat verschijnt er allemaal niet over geluk? Het laatste decennium is een bibliotheek vol geschreven over dat blijkbaar zeldzaam geworden goud. De meeste van die boeken reiken tips aan om gelukkig te worden. Zeldzaam zijn de boeken die geluk buiten een neoliberale logica houden en dit is er eentje van. De Nederlandse denker des vaderlands Paul van Tongeren spreekt met een journalist over de thema’s die er in een mensenleven echt toe doen: geluk is daar eentje van, maar dat hangt samen met geloof, verwondering en dankbaarheid (dat laatste thema is ook uitgediept door van Tongeren in een ander boekje). Uit dit verslagboek blijkt de enorme belezenheid van van Tongeren, maar die staat een vlotte lectuur niet in de weg. He auteur is een journalist en dat laat zich voelen. Verrassend genoeg illustreert de filosoof zijn opvattingen niet alleen aan de hand van talloze citaten, maar ook van dagdagelijkse ervaringen. Want daar gat het per slot van rekening om! (HG)

P. VAN DIJK, Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren., Amsterdam (Boom), 2021
15 EUR