Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen.

Van der Tuuk is gespecialiseerd in vulgariserende uitgaven over de vroege middeleeuwen met een Nederlandse insteek. Hij is een veelbelezen man en synthetiseert dat in historische boeken voor een breed publiek. Onderhavig werk bespreekt de vroegmiddeleeuwse economie in Nederland die geschraagd wordt door de agrarische en de maritieme sector. Langzaamaan tekent zich binnen deze economie een groeiende groep van handelaren af die zich storten op de import van vreemde luxegoederen. Zijn boek wordt geïllustreerd door enkele belangrijke archeologische vondsten uit Nederland die het boek extra kleur geven. Nieuwe inzichten komen niet aan bod, maar dat is ook niet de bedoeling van deze populariserende synthese. (JG)

L. VAN DER TUUK, Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen., Utrecht (Omniboek), 2021
15 EUR