Leven van Geert Grote.

Geert Grote behoort tot de allerbelangrijkste figuren uit de geschiedenis van de middeleeuwse spiritualiteit in de Nederlanden. Hij ligt aan de basis van de Broeders en de Zusters van het Gemene Leven: de belangrijkste hervormingsbeweging voor de Reformatie. Dat hij zo goed gekend is, is mede te danken aan de ‘biografie’ van Thomas a Kempis (1380-1471). Natuurlijk gaat de belangstelling van de auteur eerder uit naar de spiruele kant van Grotes portret, maar ondertussen vernemen we ook heel wat historische bijzonderheden. Een zeer uitvoerige inleiding plaatst het werk in context en laat meteen een vlotte lectuur toe van dit meesterwerkje. De inleiding is echt geen overbodige luxe, gezien de bijzondere spiritualiteit die de Moderne Devotie kenmerkt en gezien beide mannen daar deel van uitmaakten. (ES)

T. A KEMPIS, Leven van Geert Grote., Utrecht (KokBoekencentrum), 2021
17,99 EUR