Liefde is licht. Religieuze teksten van Simone Weil.

Simone Weil behoort tot de belangrijkste christelijke denkers van de 20ste eeuw en toch verschijnen er relatief weinig teksten van haar in het Nederlands. Frits de Langhe heeft een boeiende selectie gemaakt die zich focust op existentiële vragen. De teksten circuleren rond het centrale thema dat mensen vooral waanbeelden najagen en zolang ze dat doen is er geen ruimte voor de authentieke godsontmoeting. Die ontmoeting verloopt niet in een zalig moment, maar wordt voorafgegaan door een donkere nacht. Omwille van haar filosofische vooropleiding, ontmoeten we in deze bundel ook veel teksten van Plato. De Langhe last de teksten aan elkaar met noodzakelijke tussenstukjes die de lectuur voor de lezer aanzienlijk bevorderen. Op geen enkel ogenblik heb ik de indruk dat de samensteller zijn visie aan Weil oplegt. Integendeel, hij probeert Weil onvervalst te late schitteren en daarin is hij goed geslaagd. (JG)

S. WEIL, Liefde is licht. Religieuze teksten van Simone Weil., Utrecht (KokBoekencentrum), 2021
24,99 EUR