Mozes’ nalatenschap. Mensenrechten in historisch perspectief

Herman van Praag is een uiterst bekende Nederlandse psychiater. Zijn grootste faam genoot hij in de jaren 1980 en 1990 toe hij een voorstander was van het implementeren van religiositeit en zingeving in de psychiatrische en de psychologische praktijk. Wat dat betreft is hij zelfs nu nog een roepende in de woestijn, ongeacht wat covid ons geleerd zou moeten hebben. In dit boek gaat hij op zoek naar de oorsprong van het charter van het Westen: de universele verklaring van de rechten van de mens en die meent hij te vinden bij … Mozes. Op een verrassende wijze legt hij linken tussen de Tien Geboden en die verklaring, later verder verfijnd in het Nieuwe Testament. En nog later door Hobbes, Locke en vele anderen die in deze studie niet ontbreken. Mozes wordt op die manier de grootste sociale hervormer aller tijden, al dient daar mijns inzien ook Jezus bijgerekend te worden. Van Praag bewijst opnieuw een zeer lucide denker te zijn, niet gespeend van originaliteit. Zijn boek mist niets aan overtuigingskracht, dezelfde kracht als waarmee hij spreekt. (JG)

H. VAN PRAAG, Mozes’ nalatenschap. Mensenrechten in historisch perspectief, Eindhoven (Damon), 2022
24,9 EUR