Vijftig engelen voor het jaar

De vijftig engelen van Grün is ongetwijfeld zijn meest gesmaakte boekje, want inmiddels verscheen de 5de druk! Nochtans is ook zijn zopas verschenen 'Bezielend leidinggeven' een parel uit zijn oeuvre. Waarschijnlijk schuilt het succes in het feit dat engelen populair zijn en dat het boekje eerder psychologisch van aard zijn. Soms zijn de engelen slechts kapstokken voor psychologische tips… (ES)

A. GR√úN, Vijftig engelen voor het jaar, Tielt (Lannoo) & Kampen (Ten Have), 2003
136 blz. en 14,95 EUR