De spiritualiteit van Titus Brandsma. Hoe de tijd ons godsbegrip bepaalt.

Hopelijk verdwijnt hij niet in de plooien van de geschiedenis … Gelukkig blijft er in Nederland voldoende belangstelling voor Titus Brandsma. Brandsma noteert al in 1932 de grote geloofsafval en denkt erover na. Hij is er zich in belangrijke mate van bewust dat het tijdbestel mee verantwoordelijk is voor de wijze waarop men over God denkt. In dat opzicht is Brandsma modern. Hoe kan met dat gewricht keren zodat mensen opnieuw openstaan voor het goddelijk mysterie? De samenstellers laten in de eerste plaats Brandsma aan het woord, maar laten het niet na verder door te denken op zijn ideeën. (ES)

K. WAAIJMAN E.A., De spiritualiteit van Titus Brandsma. Hoe de tijd ons godsbegrip bepaalt., Kampen (Ten Have), 2008
12,9 EUR