Contingentie, ironie en solidariteit

Rorty behoort tot de belangrijkste filosofen omtrent rechtvaardigheid van de 20ste eeuw. Hij is niet alleen bij een filosofisch publiek bekend, maar vooral ook in politieke en economische kringen. In dit boek – prachtig ingeleid door Ger Groot – onderzoekt hij hoe men voor rechtvaardigheid kan opkomen zonder zich te beroepen op een absolute waarheid. Daarvoor is een flinke dosis ironie nodig. Eigenlijk is het een verdediging van de gecontroleerde markteconomie, echter met weinig oog voor wie buiten die markt ligt. Het is meer dan ooit een actuele vraag, en dat al 2 decennia lang, zeker in het neoliberale Amerika dat meer en meer op zijn grenzen stuit. (ES)

R. RORTY, Contingentie, ironie en solidariteit, Kampen (Ten Have), 2008