Kierkegaard. Een biografie.

Om en bij de 800 bladzijden telt de nieuwste biografie van Kierkegaard. Nooit eerder is de Deense filosoof (theoloog?) zo geportretteerd. Het is geen geheim dat Kierkegaards verleden een heel belangrijke rol heeft gespeeld in zijn denken, onder meer omtrent het schuldbewustzijn en de formalistische godsdienstbeleving. Garff, verbonden aan het Kierkegaard Research Centre, staat in een bevoorrechte positie om Kierkegaard te schetsen. Als geen ander is hij vertrouwd met het leven en het denken van Kierkegaard, maar ook met het Denemarken van het einde van de negentiende eeuw. Die drie terreinen vormen de hoofdbrok van deze omslachtige biografie. Kierkegaard wordt geportretteerd als de kerkbestormer die hij het grootste gedeelte van zijn leven was. Zijn vriendenkring was om die reden heel beperkt. Toen hij overleed, schreven sommigen dat het de hand van God was die de afvallige had gestopt! In de biografie leren we ook alles omtrent de vreemde namen waaronder Kierkegaard dikwijls schreef. We leren de volledige context van zijn geschriften kennen en leren ze plaatsen in de intellectuele context van die dagen. Het is in dat opzicht een heuse intellectuele biografie van een van de belangrijkste christelijke denkers van de negentiende eeuw. Het is een zegen dat de biografie van deze man in het Nederlands vertaald is. (EN)

J. GARFF, Kierkegaard. Een biografie., Utrecht (Ten Have), 2016
59,99 EUR