Dromen: kritiek van de paranormale ervaring, Agora-reeks

Swedenborg was een invloedrijke spiritist (een opvatting die heden nog zeer populair is). Kant, die de publieke debatten van zijn tijd vaak als uitgangspunt nam, moest wel een antwoord formuleren op de overbekende spiritist. Hij deed dat in een traktaatje over dromen. Kant neemt evenwel meteen de gelegenheid te baat op enkele metafysische kernvragen te beantwoorden: het bestaan van de ziel, de verhouding ziel-lichaam, het verband tussen denken en empirie… Die ideeën zullen zijn hoofdwerk, de "Kritiek van de zuivere rede" sterk beïnvloeden. (NN)

I. KANT, Dromen: kritiek van de paranormale ervaring, Agora-reeks, Kampen (Ten Have), 2005
153 blz. en 19,95 EUR